Vereniging van Mond- en Voetschilders

Hoe werkt het?

Uitgeverij Remóvos is aangesloten bij de wereldwijde Vereniging voor Mond- en Voetschilders. Een vereniging van – en voor Mond- en Voetschilders.

Dit is een vereniging van kunstenaars die door handicap of ziekte niet met hun handen kunnen schilderen en zich derhalve de kunst van het mond- of voetschilderen eigen hebben gemaakt.

Met een abonnement steunt u wereldwijd gehandicapte mensen die zich ontwikkelen als mond- of voetschilder een volwaardige kunstenaar willen worden.

Zo wordt je van gehandicapte tot mond- en voetschilder

In drie stappen van gehandicapte naar mond- of voetschilder

Beurs voor Mond- en/of Voetschilder

Bent u gehandicapt en kunt u niet met uw handen schilderen? Maar u bent wel enthousiast en gemotiveerd om kunstenaar te worden. Dan kan de Vereniging u ondersteunen met een beurs. Want een gehandicapte die zich de vaardigheden van een mond- en/of voetschilder eigen wil maken kan door de Vereniging geholpen worden. Het is een ontwikkeling die alle schilders doormaken. Want alle leden van de Vereniging zijn volwaardige kunstenaars die hun schilderijen en tekeningen met hun mond of voet maken. De Vereniging geeft getalenteerde gehandicapten over de hele wereld een beurs. Deze beurs wordt gegeven om materialen aan te schaffen en opleidingen te volgen om het ambacht van mond- of voetschilder te ontwikkelen. De aanvraag wordt beoordeeld en toegekend door het bestuur van de vereniging. Wilt u een beurs aanvragen? Of hier eens over praten met een Nederlandse mondschilder? Meld u dan aan via aanmelden op deze website. Want de Vereniging helpt gehandicapten graag verder. De beurzen worden betaald uit de inkomsten van de abonnementen en verkoop van kaarten en andere artikelen. Allemaal gemaakt door de kunstenaars.


Gehandicapten die een beurs aanvragen, krijgen ondersteuning en toezicht van een commissie van de Vereniging voor Mond- en Voetschilders. Zij bewaken de voortgang en helpen de studenten, om een volwaardig kunstenaar en lid van de Vereniging te kunnen worden. Wilt u dit werk ondersteunen? Neem dan een abonnement.

Aspirant lid

Als gevolg van training en onderlinge coaching ontwikkelt het talent van de kunstenaar zich. Door het steeds beter motorisch gebruiken van de mond- en voet wordt niet alleen het kunstenaarschap steeds beter, maar worden veel gehandicapten ook op andere fronten zelfstandiger. Als de kunstwerken zich tot het niveau ontwikkelen van een volwaardig kunstenaar, kan iemand worden voorgedragen als aspirant lid. De voordracht gebeurt door een onafhankelijke jury. Deze beoordeelt de kunstwerken, los van het feit dat de kunstwerken met mond- of voet is gemaakt. De jury kan een kunstenaar voordragen als aspirant lid. Het bestuur van de Vereniging bepaald of een kunstenaar wordt toegelaten als aspirant lid en kent een inkomen toe.

Lid van de Vereniging voor Mond- en/of Voetschilders

Een aspirant kan zich verder ontwikkelen. Als kunstenaar, maar ook als ambassadeur van het ambacht van Mond- en Voetschilder. Van een aspirant lid wordt ook, voor zover dat in zijn of haar vermogen ligt, verwacht het belang van de Vereniging uit te dragen. De leden van de Vereniging ondersteunen de aspirant leden bij het zich verder ontwikkelen. Als een aspirant lid zich verder blijft ontwikkelen, zal het bestuur op een ledenvergadering een aspirant voordragen als volwaardig lid. De leden, allemaal Mond- en Voetschilders, bepalen democratisch of iemand lid mag worden. Leden zijn verzekerd van een inkomen voor de rest van hun leven zodat ze zich kunnen concentreren op het maken van kunst en het uitdragen van het ambacht.

Als volwaardig lid van de Vereniging, ontvang je maandelijks een inkomen, tot aan je dood. De uitgeverijen, zoals Remóvos, geven reproducties van de kunstwerken uit en verzorgen de commerciële verkoop. Uit deze verkoop worden de inkomsten gegenereerd voor de Vereniging. Hieruit worden de studie en inkomen voor de Mond- en Voetschilders betaald.  

Leden van de Vereniging stellen hun werken ter beschikking aan de aangesloten uitgeverijen zoals Remóvos. Als u een abonnement neemt op de kunstwerken, zorgt u voor de inkomsten en ontwikkeling van deze Mond- en Voetschilders. De inkomsten worden gebruikt om nieuwe Mond- en Voetschilders op te leiden, materialen te verwerven en voor de kunstenaars een inkomen te genereren.